13 Sobota
przedszkole

Przedszkole Nr 443
ul. Parowcowa 53
02–440 Warszawa
tel.: 668 961 778
e-mail: p443@eduwarszawa.pl

Aktualności

Bezpłatna pomoc psychologiczna
8 kwietnia 2024

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Zapisy na dyżur wakacyjny.
20 marca 2024

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczynają się 3 kwietnia od godz. 12:00 i trwają do 19 kwietnia godz. 20:00 przez system ...

Konkurs na logo przedszkola
1 marca 2024

PRZEDSZKOLE NR 443 OGŁASZA KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA Termin: 01.03.2024- 22.03.2024 Szczegóły: Format: 15cm x 15cm na formacie A4/ wersja ...
Bezpieczeństwo dzieci w sieci

Linki

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, zwanych dalej danymi osobowymi, jest Przedszkole Nr 443, ul. Parowcowa 53, 02-440 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w przedszkolu jest Pan Jakub Biernacki, e-mail: jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl, tel.: 723 239 980
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, e Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 1. rekrutacji dzieci do przedszkola;
 2. ewidencji dzieci;
 3. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
 4. w celach sprawozdawczych;
 5. w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będzie
 
 1. organ prowadzący oraz organy sprawujące nadzór nad działalnością Przedszkola;
 2. podmioty zewnętrzne, którym Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe na podstawie delegacji zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 3. podmioty współpracujące z Przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania;
 
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

Kontakt

Przedszkole Nr 443

Parowcowa 53
02 – 440 Warszawa

tel: 668 961 778
e-mail: p443@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.