29 Środa
przedszkole

Przedszkole Nr 443
ul. Parowcowa 53
02–440 Warszawa
tel.: 668 961 778
e-mail: p443@eduwarszawa.pl

Aktualności

Konkurs ekologiczny
18 marca 2023

Przedszkolny konkurs na ekologiczną książkę

Wizyta Pana Prezydenta Rafała ...
6 lutego 2023

Wizyta Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego w naszym przedszkolu - w grupie Jeżyków
Bezpieczeństwo dzieci w sieci

Linki

Grupa II

 Grupa II - Pszczółki
Godziny pracy:
7:00 - 17:00

 

Wychowawcy: Pani Małgosia, Pani Ewelina oraz asystent nauczyciela Pani Agnieszka


Grupa Pszczółki to 4 latki.  Nasze dzieciaki  uczą się zasad współżycia w grupie, doskonalenia samodzielności oraz kształtowania codziennych nawyków higienicznych. Dzieci tworzą zasady grupowe, których później chętnie przestrzegają, przypominając o nich sobie wzajemnie. Naprowadzamy dzieci na współdziałanie w świecie w zgodzie z poszanowaniem przyrody, w duchu tolerancji i wzajemnym szacunku wobec siebie i innych.
  Każdy dzień to dla wychowanków nowe wyzwania i doświadczenia. Chętnie podejmujemy działania eksperymentalne , których wyniki razem omawiamy. Z radością uczymy się nowych piosenek i wierszyków. Dzieci chętnie wykonują  prace plastyczne z zestawieniem różnych technik. Ogrom radości sprawiają im zabawy ruchowe w sali jak i w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci aktywnie uczestniczą i angażują się we wszystkie proponowane działania. Każdego dnia dzieci dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami zarówno z nauczycielem, jak i rówieśnikami.
W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności. Pomocne w tym zakresie jest wykonywanie zadań z kart pracy i książeczek. Naszym celem jest, aby dzieci czuły się bezpiecznie , wierząc we własne możliwości  odkrywały świat, a pobyt w przedszkolu był dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.
 
 
 
 
 
Plan dydaktyczno-wychowawczy grupy Pszczółki na marzec 2023 r.
 
 
Tematy kompleksowe:
 
 1. Jaka jest pogoda w marcu?

 2. Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?

 3. Z czego to jest zrobione?

 4. Jakie wzory i kolory mają pisanki?


 
Dziecko:
 
 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
 • korzystanie z toalety;
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
 • nabywanie koordynacji ruchowej
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych;
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek.
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • Poznawanie terminu znaki synoptyczne
 • Poznawanie potrzeb roślin
 • Poznawanie pierwszych oznak wiosny
 • Poznawanie odgłosów ptaków
 • Poznawanie wyglądu sklepu spożywczego
 • Poznawanie właściwości odżywcze mają produkty mleczne
 • Poznawanie zwyczajów Wielkanocnych
 • Poznawanie symboli Wielkanocnych

 

Kontakt

Przedszkole Nr 443

Parowcowa 53
02 – 440 Warszawa

tel: 668 961 778
e-mail: p443@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.