13 Sobota
przedszkole

Przedszkole Nr 443
ul. Parowcowa 53
02–440 Warszawa
tel.: 668 961 778
e-mail: p443@eduwarszawa.pl

Aktualności

Bezpłatna pomoc psychologiczna
8 kwietnia 2024

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Zapisy na dyżur wakacyjny.
20 marca 2024

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczynają się 3 kwietnia od godz. 12:00 i trwają do 19 kwietnia godz. 20:00 przez system ...

Konkurs na logo przedszkola
1 marca 2024

PRZEDSZKOLE NR 443 OGŁASZA KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA Termin: 01.03.2024- 22.03.2024 Szczegóły: Format: 15cm x 15cm na formacie A4/ wersja ...
Bezpieczeństwo dzieci w sieci

Linki

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 443 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p443.przedszkola.net.pl

Data publikacji strony 2021-01-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-01-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
 
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Michalec, e-mail: p443@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 668 961 778. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola nr 443 ul. Parowcowa 53 02-440 Warszawa

Sposób dojazdu
Budynek znajduje się niedaleko skrzyżowania ul. Parowcowej i Dźwigowej.
Dojścia piesze są od ulic Parowcowej, Noteckiej, Tumskiej i Michałowskiego. Przejścia przez jezdnię nieoznakowane, nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.  Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 500 m przy ul. Dźwigowej (linie 189, 129, 194, 716 w kierunku Woli, Ursusa, Mokotowa) i oraz w odległości 750 m przy ul. ks. Chrościckiego (linie 127, 194, w kierunku Ochoty i Ursusa).
Wzdłuż terenu zielonego przedszkola zatoka parkingowa na 15 stanowisk,  wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obok wejścia zamontowane stojaki na rowery, bez ogrodzenia.
Najbliższy postój taksówek jest przy ul. Dźwigowej.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do Przedszkola nr 443  jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Parowcowej  - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak próg). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.  Swobodny podjazd dla wózka przy wejściu głównym i pozostałych wejściach do budynku.  Przedszkole jest jednopoziome, bez progów – brak wind. Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w Przedszkolu nr 443.
Korytarz prowadzący do toalety jest oddzielony drzwiami dwuskrzydłowymi i umożliwia wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do pomieszczeń budynku.
 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Kontakt

Przedszkole Nr 443

Parowcowa 53
02 – 440 Warszawa

tel: 668 961 778
e-mail: p443@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.